Qassa har opphørt sin virksomhet i Norge og Sverige 30. november 2017. Den 27. oktober 2017 ble alle våre norske og svenske medlemmer informert via e-post. Vi vil gjerne takke alle for, noen ganger år, lojal medlemskap.

Takk for din forståelse.

Med vennlig hilsen,

Team Qassa